Chính Sách Bảo Mật

CHÍNH SÁCH THU THẬP VÀ BẢO VỆ THÔNG TIN

OneTouch Connections cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Người sử dụng theo bản “Chính sách bảo mật” dưới đây.

Mục Đích Và Phạm Vi Thu Nhập

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại trang www.onetouchmedia.vn, quý vị có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (email, họ tên, số điện thoại liên hệ, …). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang con bạn xem, số links (liên kết) bạn truy cập và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối trang web www.onetouchmedia.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà browser truy cập đến.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

OneTouch thu thập và sử dụng thông tin cá nhân quý vị với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật”này.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với quý vị dưới các hình thức như gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, sms, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của Người sử dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của Người sử dụng sẽ được bảo mật trên máy chủ của OneTouch.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

  • Công ty TNHH OneTouch Connections
  • Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 2 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận3, Tp. Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0903.926.598

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin của Người sử dụng trang này được OneTouch cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của OneTouch.

OneTouch không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Người sử dụng khi không có sự cho phép đồng ý của cá nhân đó.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân, OneTouch sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo chính thức trên trang này.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người sử dụng bao gồm thông tin hóa đơn, kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của trang này.

Ban quản lý website này yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/ mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ luên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài hoản, số thẻ thanh toán… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý trang này không chịu trách nhiệm cũng như hông giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người sử dụng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.