Cập nhật Firmware Lumix S serise mới nhất 2023

Để nâng cao hơn nữa khả năng sử dụng của máy ảnh và sự hài lòng của tất cả người dùng LUMIX serise mới nhất 2023, Panasonic giải quyết việc phát triển các chương trình cập nhật  AF Forcus giúp phát triển máy ảnh LUMIX của bạn một cách tốt hơn.

Lumix S Series Update 2022, Lumix S Series Firmware Update 2023
Lumix S Series Filmware Update 2022

Hãy cùng xem lại dòng máy ảnh LUMIX S Series và những gì chúng đang và sẽ có thể làm với các bản cập nhật chương trình mới nhất.

LINK DOWNLOAD Cập nhật Firmware Lumix S

Cập nhật Firmware Lumix S

https://bit.ly/FirmwareUpdateLumixSserise

Xem Thêm:

OneTouch Media (Công ty TNHH OneTouch Connections)

Hotline: 0903.926.598 / 0908.186.026

Địa chỉ: 2/1 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: onetouch.connections@gmail.com

Leave a comment